Slide background

FJERNING AV NEDGRAVDE OLJETANKER

Myndighetene har vedtatt forbud mot bruk av parafin og fossil olje til oppvarming av boliger. Forbudet trådte i kraft 1. januar 2020. 
 
Som eier av en oljetank er man pålagt å gi informasjon om tanken til kommunen. Tanker som tas ut av bruk skal tømmes og rengjøres før de graves opp og leveres til godkjent mottak. Deretter meldes dette til kommunen. 
MASKINPARTNER tilbyr fjerning av nedgravde oljetanker. 
Vi avdekker tanken, og sørger for tømming av restolje, spyling, tilstandskontroll, oppgraving, levering og all nødvendig dokumentasjon. 
Når tanken er fjernet fylles hullet igjen, og om ønskelig planeres og gjøres området klart for å så plen, asfaltere el. Med andre ord; vi sørger for alle nødvendige tiltak i forbindelse med fjerning av tanken. 
  • Avdekking
  • Tømming
  • Rengjøring
  • Tilstandskontroll 
  • Oppgraving
  • Fjerning
  • Myndighetspålagt dokumentasjon 

mp nett tjenester

MASKINPARTNER AS
Solheimsvegen 10
2613 Lillehammer
Tel: 45 85 62 05

post@maskinpartner.no
www.maskinpartner.no
Foretaksregisteret:
Org.nr. 819 911 452 MVA

All rights reserved @ maskinpartnermpnett levertav2