Slide background

Skap et eksklusivt uteområde med stein:

 

Murer, belegningsstein og kantstein kan kombineres i utallige løsninger, og gir rene og vedlikeholdsvennlige avgrensninger mellom ulike deler av eiendommen.
Enten man ønsker et pent dekke på gårdsplassen, et rent skille mot plen eller blomsterbed eller en mur mot høyereliggende terreng, er stein et godt alternativ.

For rent og støvfritt utemiljø:

 

Når snøen forsvinner om våren etterlater den seg grus og støv fra vinterens strøing. 

Drenering, planering, kabelgrøfter m.m.:

 

MASKINPARTNER benytter hovedsakelig mindre maskiner. Dette gir lavere kostnader for deg, og man kommer til der de større maskinene blir for store.

MASKINPARTNER AS
Solheimsvegen 10
2613 Lillehammer
Tel: 45 85 62 05

post@maskinpartner.no
www.maskinpartner.no
Foretaksregisteret:
Org.nr. 819 911 452 MVA

All rights reserved @ maskinpartnermpnett levertav2