Slide background

PLANERING OG AVRETTING

Oppussing av uterommet:

 

Ved ønske om å pynte opp i uterommet vil man kanskje justere terrenget litt, lage en naturlig avgrensning mot naboen, øke parkeringsarealet eller kanskje legge stein på gårdsplassen.

Ved terrengendringer på tomta er det viktig å sørge for tilstrekkelig fall, slik at man unngår vanninnsig mot bygninger og vannansamlinger på gårdsplassen. Dessuten må man ta hensyn til frostproblematikk ved å sikre at vannet også dreneres bort i bakken, slik at man unngår skader i for eksempel asfalt, belegningsstein eller murer. Ved å gjøre godt grunnarbeid unngår man problemer senere, og får mer glede av uteområdet.

 

MASKINPARTNER kan utføre terrengjusteringer, legge ut matjord til ny plen, sette opp støttemur, legge belegningsstein og klargjøre for asfaltering. Spør oss om en gjennomgang av ditt prosjekt, så finner vi gode løsninger sammen.   

 

  • Planering og justering av terreng.
  • Klargjøring for asfaltering - utskiftning av masse, avretting og komprimering.
  • Støttemur.
  • Belegningsstein.

 

mp nett tjenester

MASKINPARTNER AS
Solheimsvegen 10
2613 Lillehammer
Tel: 45 85 62 05

post@maskinpartner.no
www.maskinpartner.no
Foretaksregisteret:
Org.nr. 819 911 452 MVA

All rights reserved @ maskinpartnermpnett levertav2